Со цел унапредување на пристапот на младите луѓе до културните манифестации во Република Македонија и намалување на нивните трошоци, овозможен е попуст од 50 % на билетите во театрите, музеите, операта, балетот и филхармонијата. На тој начин, младите луѓе до 29 години ќе се поттикнат почесто да ги посетуваат културните институции и манифестации.

Коментари