Проектот е наменет за сите студенти и овозможува, секој четврток во месецот во градските автобуси, жичарницата на Водно и железничкиот сообраќај во Република Македонија. Бесплатен превоз. Освен тоа, четврток е ден и кога студентите бесплатно можат да ги посетат театрите и музеите во Скопје и државата.

Коментари