Контакт информации


Адреса: Велес, 1400, Велес

За организацијата

Дејност

Безбедност на вода и планина

Партнерства

Општина Велес, Фондација за локален развој и демократија Фокус

Човечки ресурси

Пановски Ангел- Претседател, (Кимов Зоран- секретар и Дуков Зоран- координатор )

Материјални ресурси

Спасителна опрема

Коментари

x