Контакт информации


Телефон: 078/233-071
Адреса: Ул. Јово Стефановски- Риле бр.64, 6330, Струга

За организацијата

Дејност

Млади, Образование, Меѓународни семинари, Култура

Човечки ресурси

Игор Домазетовски- Претседател, (Зоран Мисоски и 20 локални волонтери)

Материјални ресурси

2 компјутери, телефон, канцеларија, принтер, бироа

Коментари

x