Контакт информации


Адреса: с. Јабланица, 6330, Струга

За организацијата

Дејност

Млади, Рурален развој , Меѓународени семинари, Култура

Материјални ресурси

2 компјутери, телефон, канцеларија, принтер и бироа

Коментари

x