Контакт информации

Веб: www.zvezden-grad.org.mk | E-mail: contact@zvezden-grad.org.mk
Телефон: 075/214-951
Адреса: Ул. Браќа Миладинови бр.14, 2400, Струмица

За организацијата

Дејност

91.33

Човечки ресурси

Александар Чеботарев -Претседател

Коментари

x