Контакт информации

E-mail: dinacuvata@yahoo.com
Адреса: Бул.Јане Сандаснки бр.77/3-39, 1000, Скопје

За организацијата

Дејност

Развој на влашкиот јазик и култура –издаваштво и др

Партнерства

Членка на FUEN

Човечки ресурси

Димо Н. Димчев -Претседател

Материјални ресурси

Многу издадени книги и броеви од списанието Grailu Armanescu

Коментари

x