Контакт информации


Телефон: 070/330-600
Адреса: Бул.Александар Македонски ТЦ Естакада 1.29, 1000, Скопје

За организацијата

Дејност

94.99 Дејности на други организации врз база на зачленување, не споменати на друго место

Партнерства

Со NCG (World Cyber Games)

Човечки ресурси

Бобан Тотовски –Претседател

Коментари

x