x
Внесете организација
x

Име:  

Опис:  

Адреса:  

Телефон:

Факс:

Е-маил:  

Веб страница:

Facebook:

Twitter:

Има локација

Здружение “4х4х4“ Балкански мостови

Невладина Организација за Ревматизам и Артритис

Македонска е-Спорт Федерација

 • тел: 070/330-600

Здружение на граѓани Инситут за човекови права 1

Здружение за развој на вредностите на Обединети Наци СУНА -Скопје

Здружение на граѓани “ Младиснки Креативен Центар Велес “

Здружение на млади “Инфо фронт“ -Прилеп

Здружение за унапредување на условите за живот и заштита на правата на граѓаните Хуманитарен-Хоризонт

Младински Центар за еднакви можности- Скопје

Сојуз –Национален Совет за редова рамноправност

 • тел: 02/3134-390

Асоцијација на Здруженија на превозни трговски друштва на Р.Македонија

Волонтерски Центар Скопје

Здружение за истражување, едукација и развој Маркетинг Порта

Здружение на хемофиличари

Унија за Култура на Власите од Македонија

Здруежение на Математичари Охрид

Детска Амбасада за сите деца на Светот – Република Македонија

Карневалско Здружение “Ѕвезден Град“

Здружение за заштита и спасување во планина и непристапен терен Асклепиј

Организација за развојни иницијативи и општестена соработка Орион Глобал

Општинска Организација на Црвен Крст Велес

Фондација Агро-центар за едукација

Здружение Центар за Рурален Развој-ЈИЕ

  НВО “Млади за Европска Иднина“- Скопје

  • тел: 075/752-746

  Здружение Младински Прес Струга

  • тел: 078/233-071

  Здружение на вода и планина МАКЕДОНСКИ СПАСИТЕЛ Велес Water and mountain safety association MACEDONIAN RESCUER Veles

   Фолклорен Ансамбал “КИТКА“-Истибања, Македонија

   Здружение за Истжувањења во Југоисточна Европа во Областа на Гео Науките

   Сојуз на здруженијата за техничка култура на Република Македонија-Народна Техника

   Македонско хералдичко здружение

   1 2 3 4 5 6