1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

Woodrow Wilson Center International Fellowship Program 2020/2021

пред 4 месеци - Млади инфо

IWMF Howard G. Buffett Fund for Women Journalists 2019

пред 4 месеци - Млади инфо

Nuffic Scholarships for Short Courses

пред 4 месеци - Млади инфо

Applications for AAUW International Fellowships are open

пред 4 месеци - Млади инфо

Adelaide Scholarships International (ASI)

пред 4 месеци - Млади инфо

EASA Graduate Traineeship Programme (GTP) 2019

пред 4 месеци - Млади инфо

The John Montague International Poetry Fellowship & Mentorship Bursaries

пред 4 месеци - Млади инфо

Reporters in the Field – Robert Bosch Stiftung

пред 4 месеци - Млади инфо

Horowitz Foundation for Social Policy Grant

пред 4 месеци - Млади инфо

United Nations Press Fellowship

пред 4 месеци - Млади инфо

Science by Women – Program for Women, Science, Technology and Innovation in Africa

пред 4 месеци - Млади инфо

Study Scholarships – Postgraduate Studies in the Field of Architecture -DAAD

пред 4 месеци - Млади инфо

Конкурс за избор на наставник за реализирање на дополнителна настава за основно образование на мајчин јазик за децата на граѓаните на Република Северна Македонија кои престојуваат во странство

пред 4 месеци - Министерство за образование и наука

University of Pretoria Doctoral Commonwealth Scholarship

пред 4 месеци - Млади инфо

Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) DAAD

пред 4 месеци - Млади инфо

Climate Tracker at the UN Climate Action Summit in New York

пред 4 месеци - Млади инфо

EIB-GDN Program in Applied Development Finance 2019/2020

пред 4 месеци - Млади инфо

Изменување на Конкурс за доделување стипендии за додипломски студии од прв циклус во странствоод областите на ликовната уметност, кинематографија, и филмска продукција, драмската уметност и музиката за академската 2019/2020 година (2)

пред 4 месеци - Министерство за образование и наука

-КОНКУРС- за издавање на учебници за деветгодишното основно образование. (2)

пред 4 месеци - Министерство за образование и наука

Science and Law School Scholarship 2019 – 2020

пред 4 месеци - Млади инфо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...