1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

The College of Europe Scholarships for University Graduates

пред 4 месеци - Млади инфо

Јавен повик за ангажирање на 35 ромски oбразовни медијатори за поддршка на основното образование на Роми за учебната 2019/2020 година

пред 4 месеци - Министерство за образование и наука

Apply To CEU and Study in Vienna With a Scholarship

пред 4 месеци - Млади инфо

Apply To CEU and Study in Vienna With a Scholarship

пред 4 месеци - Млади инфо

Конкурс за доделување 100 (сто) стипендии за талентирани ученици - спортисти од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година

пред 4 месеци - Министерство за образование и наука

Конкурс за доделување стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско - туристичката струка во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година

пред 4 месеци - Министерство за образование и наука

Конкурс за доделување 100 (сто) стипендии за ученици со посебни потреби од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година

пред 4 месеци - Министерство за образование и наука

Конкурс за доделување 100 (сто) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година

пред 4 месеци - Министерство за образование и наука

Конкурс за доделување 400 (четиристотини) стипендии за социјална подршка на ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година

пред 4 месеци - Министерство за образование и наука

Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година

пред 4 месеци - Министерство за образование и наука

CDC Public Health Informatics Fellowship Program 2020

пред 4 месеци - Млади инфо

Commonwealth Split-Site Scholarships (for low and middle income countries)

пред 4 месеци - Млади инфо

Post-Doctoral Fellowship at the Center for Human Rights, South Africa

пред 4 месеци - Млади инфо

Yenching Academy of Peking University

пред 4 месеци - Млади инфо

Qatar University Scholarships

пред 4 месеци - Млади инфо

Global Korea Scholarship

пред 4 месеци - Млади инфо

Australia Awards Scholarships

пред 4 месеци - Млади инфо

Reach Oxford Scholarship

пред 4 месеци - Млади инфо

The Obama Foundation Scholars Program 2020-2021

пред 4 месеци - Млади инфо

Breakthrough Research Fellowships

пред 4 месеци - Млади инфо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...