1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

Alserkal Arts Foundation’s Research Grants

пред 3 месеци - Млади инфо

Master’s Program in Logic and Computation at the Vienna University of Technology

пред 3 месеци - Млади инфо

КОНКУРС за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2019/2020 година

пред 3 месеци - Министерство за образование и наука

КОНКУРС ЗА ПОВРАТ НА СРЕДСТВА ЗА КУПЕН МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА УЧЕБНАТА/АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

пред 3 месеци - Министерство за образование и наука

ETH Zurich Student Summer Research Fellowship

пред 3 месеци - Млади инфо

Eiffel Scholarship Program of Excellence

пред 3 месеци - Млади инфо

The McGraw Fellowship for Business Journalism

пред 3 месеци - Млади инфо

Конкурс за доделување на стипендии во пет категории за ученици Роми запишани во прва, втора, трета и четврта година од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година

пред 3 месеци - Министерство за образование и наука

OSF Eurasia Programme Fellowships at the University of Tartu

пред 3 месеци - Млади инфо

Јавен повик за доделување парични средства за организирање на активности кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранцијата 1

пред 3 месеци - Министерство за образование и наука

World Nomads Scholarship for Travel Photography in Mongolia

пред 3 месеци - Млади инфо

Swedish Institute Scholarships for Global Professionals

пред 3 месеци - Млади инфо

ArtsEverywhere Fellowship for Artistic Journalism

пред 3 месеци - Млади инфо

Chevening Africa Media Freedom Fellowship (CAMFF)

пред 3 месеци - Млади инфо

International Climate Protection Fellowship – Alexander von Humboldt Foundation

пред 3 месеци - Млади инфо

The Maurice R. Greenberg World Fellows Program

пред 3 месеци - Млади инфо

John S. Knight Journalism Fellowships at Stanford

пред 3 месеци - Млади инфо

Getty Images’ Disability Stories Grant

пред 3 месеци - Млади инфо

East Africa Wildlife Journalism Media Grants

пред 3 месеци - Млади инфо

2020 Africa Peace and Social Change Fellowship

пред 3 месеци - Млади инфо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...