1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

IWMF Kim Wall Memorial Fund 2020

пред 2 месеци - Млади инфо

Повторен повик за искажување на интерес за учество во комисија за давање мислење по доставени предлози за исправки и/или дополнувања во текстот на учебникот, а истите не преставуваат повеќе од 30% од содржината на учебникот по предметите

пред 2 месеци - Министерство за образование и наука

Јавен оглас за рецензенти на учебници

пред 2 месеци - Министерство за образование и наука

2020 EaP Civil Society Fellowships – Call for Applications

пред 2 месеци - Млади инфо

The Erasmus Mundus Scholarship Programme 2020/2022

пред 2 месеци - Млади инфо

Heinz-Kühn-Foundation Scholarships for Young Journalists

пред 2 месеци - Млади инфо

The Arab Fund Fellowships Program

пред 2 месеци - Млади инфо

2020 IIASA Science Communication Fellowship

пред 2 месеци - Млади инфо

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИ РОМИ ЗАПИШАНИ ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

пред 2 месеци - Министерство за образование и наука

Повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници во основно образование

пред 2 месеци - Министерство за образование и наука

Конкурс за избор на наставник за реализирање на дополнителна настава за основно образование на мајчин јазик за децата на граѓаните на Република Северна Македонија кои престојуваат во странство_1

пред 2 месеци - Министерство за образование и наука

2020 Fellowship – Awaji Youth Federation

пред 2 месеци - Млади инфо

Kluge Fellowships in Digital Studies at the Library of Congress

пред 3 месеци - Млади инфо

Commonwealth Shared Scholarships for Full-time Master’s Study

пред 3 месеци - Млади инфо

Call for Commonwealth Foundation Grants Programme 2019/20

пред 3 месеци - Млади инфо

ARES Masters and Training Programs in Belgium

пред 3 месеци - Млади инфо

The 2020-2021 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)

пред 3 месеци - Млади инфо

EUI Doctoral Programme 2020 in Florence, Italy

пред 3 месеци - Млади инфо

ICP Scholarship Master Program in Belgium

пред 3 месеци - Млади инфо

Call for Applications New Europe College Fellowships

пред 3 месеци - Млади инфо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...