1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

New Zealand Scholarships for international tertiary students

пред 8 месеци - Млади инфо

Повик за искажување интерес за партнерство во рамки на Проектот “Градење капацитети на Меѓународниот институт за одржливи технологии на земјите од Југоисточна Европа “

пред 8 месеци - Министерство за образование и наука

Конкурс за акредитација на здруженија на наставници за организирање на натпревари на учениците по одделни предмети во средното образование

пред 8 месеци - Министерство за образование и наука

ПРЕДИЗВИК ЗА КОДИРАЊЕ 2020

пред 8 месеци - Министерство за образование и наука

Columbia University Scholarship for Displaced Students

пред 8 месеци - Млади инфо

Стипендии за учество на летни школи по чешки јазик (2 стипендии во Плзењ и 2 стипендии во Брно, Република Чешка)

пред 8 месеци - Министерство за образование и наука

CERIC-ERIC Повик за предлози

пред 8 месеци - Министерство за образование и наука

Конкурс за учество во ФУЛБРАЈТ студентска програма за академската 2021-2022 година

пред 8 месеци - Министерство за образование и наука

Pilecki Fellowship in Warsaw, Poland

пред 8 месеци - Млади инфо

Pilecki Fellowship | stypendium at the Pilecki Institute

пред 8 месеци - Млади инфо

Summer School Grants for Students and Young Academics from Central, Eastern and Southeastern Europe

пред 8 месеци - Млади инфо

Grants for Production of Video Content “Video Plus”

пред 8 месеци - Млади инфо

Стипендии за студирање во Турција

пред 8 месеци - Министерство за образование и наука

Getty Images Climate Visuals Grant

пред 8 месеци - Млади инфо

Master Mind Scholarships – Call for Applications

пред 8 месеци - Млади инфо

OneBeat Balkans Fellowship 2020 Application

пред 8 месеци - Млади инфо

Курс за тренери на Факултетот за спорт при Универзитет во Лајпциг

пред 8 месеци - Министерство за образование и наука

The Languages Teacher Training Scholarships

пред 8 месеци - Млади инфо

TWAS-CUI Postgraduate Fellowship Program

пред 8 месеци - Млади инфо

Повик за доделување на грантови во рамки на проектот „Градиме мостови“

пред 8 месеци - Министерство за образование и наука

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...