1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

Commonwealth Distance Learning Scholarships – information for candidates

пред 6 месеци - Млади инфо

Tomorrow’s Leaders Graduate Fellowship Program

пред 7 месеци - Млади инфо

Јавен оглас за рецензенти на учебници

пред 7 месеци - Министерство за образование и наука

Повик за искажување интерес за учество во комисија за давање мислење по доставени предлози за исправки и/или дополнувања во текстот на учебникот, а истите не преставуваат повеќе од 30% од содржината на учебникот

пред 7 месеци - Министерство за образование и наука

Study Bachelor at the University of Tartu, Estonia!

пред 7 месеци - Млади инфо

Бразилски стипендии за македонски државјани според програмите PEC- PG и PEC - G

пред 7 месеци - Министерство за образование и наука

Fellowship Programme for People of African descent

пред 7 месеци - Млади инфо

OWSD Early Career Fellowship

пред 7 месеци - Млади инфо

UNU-WIDER Visiting PhD Fellowship

пред 7 месеци - Млади инфо

The Marion Dönhoff Fellowship at the Michael Succow Foundation

пред 7 месеци - Млади инфо

Einstein Fellowship by the Einstein Forum and the Daimler and Benz Foundation

пред 7 месеци - Млади инфо

The Adam Smith Fellowship

пред 7 месеци - Млади инфо

TWAS Research Grants Programme in Basic Sciences (Individuals)

пред 7 месеци - Млади инфо

Urban Studio Foundation International Fellowship

пред 7 месеци - Млади инфо

Повик за апликации од Мировен корпус Северна Македонија

пред 7 месеци - Министерство за образование и наука

The University of Louvain (UCL) PHD Scholarships 2020 for Developing Countries

пред 7 месеци - Млади инфо

Можност за упис на магистерски студии по дипломатија и меѓународни односи на Дипломатската школа во Мадрид

пред 7 месеци - Министерство за образование и наука

The YSEALI Professional Fellows Program

пред 7 месеци - Млади инфо

Newton International Fellowships by the the Royal Society

пред 7 месеци - Млади инфо

Commonwealth Medical Fellowships

пред 7 месеци - Млади инфо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...