... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... 

The Wayne Vucinich Fellowship at Stanford University 2020

пред 5 месеци - Млади инфо

Echidna Global Scholar Program Fellowship

пред 5 месеци - Млади инфо

The Berlin Prize at the American Academy in Berlin

пред 5 месеци - Млади инфо

Call for Policy Relevant Research Proposals on Local Democracy

пред 5 месеци - Млади инфо

Конкурс за доделување на средства за финансирање на материјални трошоци и услуги, за печатење на зборници на трудови од одржаните научни собири за 2019 година

пред 5 месеци - Министерство за образование и наука

Конкурс за доделување на средства за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири за 2019 година

пред 5 месеци - Министерство за образование и наука

Конкурс за доделување на средства на домашни научни истражувачи за студиски престои во странство за 2019 година

пред 5 месеци - Министерство за образование и наука

Hong Kong PhD Fellowship Scheme

пред 5 месеци - Млади инфо

The Data Communication Fellowship

пред 5 месеци - Млади инфо

East-West Center Graduate Degree Fellowship

пред 5 месеци - Млади инфо

The Earth Institute Postdoctoral Research – Colombia University

пред 5 месеци - Млади инфо

The Chevening South Asia Journalism Fellowship

пред 5 месеци - Млади инфо

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СЛОВАЧКАТА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МОБИЛНОСТ

пред 5 месеци - Министерство за образование и наука

2020 Facebook Fellowship Program

пред 5 месеци - Млади инфо

Nvidia Graduate Fellowship Awards 2020-2021 for PhD Students

пред 5 месеци - Млади инфо

ПОВИК ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС - за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници во основно образование. (2)

пред 5 месеци - Министерство за образование и наука

Global Education Monitoring Report Fellowship

пред 5 месеци - Млади инфо

Чивнинг стипендии на Владата на Велика Британија

пред 5 месеци - Министерство за образование и наука

Open Call: 2020 Photography and Social Justice Fellowship

пред 5 месеци - Млади инфо

The Whitley Fund for Nature Awards

пред 5 месеци - Млади инфо

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...