1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

ICANN Fellowship Program – ICANN67 Community Forum in Cancún

пред 5 месеци - Млади инфо

Ireland-Africa Fellows Programme for Master’s Degree in Ireland

пред 5 месеци - Млади инфо

The 2020 Gratitude Network Fellowship

пред 5 месеци - Млади инфо

Fulbright-National Geographic Storytelling Fellowship

пред 5 месеци - Млади инфо

Anant Fellowship at Anant National University, India’s first Design University

пред 5 месеци - Млади инфо

PhD Scholarship in Environmental Regulation of Nanomaterials

пред 5 месеци - Млади инфо

ASEAN-INDIA Research Training Fellowship

пред 5 месеци - Млади инфо

UNESCO/Japan Young Researchers’ Fellowship Programme

пред 5 месеци - Млади инфо

КОНКУРС за кофинансирање на заеднички македонско – кинески научно-истражувачки проекти за периодот 2020 – 2021 година Краен рок за поднесување на предлози: 13.09.2019 година (2)

пред 5 месеци - Министерство за образование и наука

Покана за Летна школа за молекуларна биологија во Котор, Црна Гора (2)

пред 5 месеци - Министерство за образование и наука

TDR Postgraduate Scholarship in Implementation Research

пред 5 месеци - Млади инфо

КОНКУРС за издавање на учебници за I година средно стручно четиригодишно образование (2)

пред 5 месеци - Министерство за образование и наука

Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Северна Македонија за студиската 2019/2020 година (2)

пред 5 месеци - Министерство за образование и наука

Chulabhorn Graduate Institute (CGI) Post-Graduate Scholarship Program

пред 5 месеци - Млади инфо

The University of Oulu Human Science Doctoral Programme 2020-2023

пред 5 месеци - Млади инфо

AUC- UNDP African Young Women Leaders Fellowship Programme

пред 5 месеци - Млади инфо

Getty Scholar Grants 2019 for Arts, Humanities or Social Sciences

пред 5 месеци - Млади инфо

WCO Scholarship in Tokyo, Japan

пред 5 месеци - Млади инфо

Swiss Government Excellence Scholarships for Foreign Scholars and Artist

пред 5 месеци - Млади инфо

Mary Robinson Climate Justice Award 2019

пред 5 месеци - Млади инфо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...