Breakthrough Research Fellowships

пред 18 часа - Млади инфо

Indigenous Community Media Youth Fellowship

пред 18 часа - Млади инфо

Apply to the 2020 Draper Hills Summer Fellows Program

пред еден ден - Млади инфо

European Media Artist in Residence Exchange Program 2020/2021

пред 5 дена - Млади инфо

Јавен оглас за рецензенти на учебници

пред 6 дена - Министерство за образование и наука

Повик за искажување на јавен интерес за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници за I година средно стручно четиригодишно образование

пред 6 дена - Министерство за образование и наука

Government of Ireland Postgraduate Scholarship Programme

пред 6 дена - Млади инфо

Study in Holland – Orange Knowledge Programme

пред 6 дена - Млади инфо

Call for Applications 2020–2021 Faculty for the Future Fellowships

пред една недела - Млади инфо

Jean Monnet Prize for European Integration

пред една недела - Млади инфо

Конкурс за издавање на учебници за деветгодишното основно образование

пред една недела - Министерство за образование и наука

Harrison Middleton University Fellowship in Ideas

пред една недела - Млади инфо

Confucius Institute Scholarship 2019

пред една недела - Млади инфо

NED Reagan-Fascell Democracy Fellows Program 2020/2021

пред една недела - Млади инфо

Professional Fellows Program in the USA

пред една недела - Млади инфо

Visiting Ph.D. Fellowship Programme

пред една недела - Млади инфо

Open Society Fellowships in Investigative Reporting

пред една недела - Млади инфо

Visegrad Grants Call for Applications Open – 3 Grant Programs

пред една недела - Млади инфо

African Women’s Public Service Fellowship

пред 2 недели - Млади инфо

Student Media Grant Program

пред 2 недели - Млади инфо

Commonwealth Professional Fellowships

пред 2 недели - Млади инфо

The Wayne Vucinich Fellowship at Stanford University 2020

пред 2 недели - Млади инфо

Echidna Global Scholar Program Fellowship

пред 2 недели - Млади инфо

The Berlin Prize at the American Academy in Berlin

пред 2 недели - Млади инфо

Call for Policy Relevant Research Proposals on Local Democracy

пред 2 недели - Млади инфо

Конкурс за доделување на средства за финансирање на материјални трошоци и услуги, за печатење на зборници на трудови од одржаните научни собири за 2019 година

пред 2 недели - Министерство за образование и наука

Конкурс за доделување на средства за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири за 2019 година

пред 2 недели - Министерство за образование и наука

Конкурс за доделување на средства на домашни научни истражувачи за студиски престои во странство за 2019 година

пред 2 недели - Министерство за образование и наука

Hong Kong PhD Fellowship Scheme

пред 2 недели - Млади инфо

The Data Communication Fellowship

пред 2 недели - Млади инфо

East-West Center Graduate Degree Fellowship

пред 3 недели - Млади инфо

The Earth Institute Postdoctoral Research – Colombia University

пред 3 недели - Млади инфо

The Chevening South Asia Journalism Fellowship

пред 3 недели - Млади инфо

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СЛОВАЧКАТА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МОБИЛНОСТ

пред 3 недели - Министерство за образование и наука

2020 Facebook Fellowship Program

пред 3 недели - Млади инфо

Nvidia Graduate Fellowship Awards 2020-2021 for PhD Students

пред 3 недели - Млади инфо

ПОВИК ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС - за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници во основно образование. (2)

пред 3 недели - Министерство за образование и наука

Global Education Monitoring Report Fellowship

пред 3 недели - Млади инфо

Чивнинг стипендии на Владата на Велика Британија

пред 3 недели - Министерство за образование и наука

Open Call: 2020 Photography and Social Justice Fellowship

пред 4 недели - Млади инфо

Внесете го вашиот конкурс на GRID.MK
x

Наслов:  

Линк до документот: