• Популарни пребарувања:
  • Кирил и Методиј
  • Скопје
  • Корчагин

Дом на култура „Драги Тозија“ - Ресен

Народна библиотека „Илинден“ - Демир Хисар

НУ Центар за култура - Дебар

Академија на науките и уметностите - Скопје

Библиотека "Благој Јанков Мучето“ - Струмица

Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид

Библиотека „Наум Наумовски Борче“ - Крушево

Библиотека „Тане Георгиевски" - Куманово

Библиотека „Феткин“ - Кавадарци

Библиотека за ветеринарна медицина - Скопје

Библиотека на економски факултет - Прилеп

Библиотека на педагошки факултет - Битола

  • тел: 047 207-356

ГБ "Браќа Миладиновци" - Скопје

Градска библиотека „Борка Талески“ - Прилеп

Дом на култура „Крсте П. Мисирков“ - Свети Николе

Дом на култура „Македонски Брод“ - Македонски Брод

Државен завод за статистика - Скопје

Државен завод за статистика - Скопје

ДУТ-Универзитетска библиотека - Тетово

Инст. за социол. и полит. правни истражувања

Јавна локална библиотека „Илинден“ - Делчево

ЈОБ "Гоце Делчев" - Гевгелија

ЈОБ „Искра“ - Кочани

ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“ - Виница

  • тел: (033) 361-774

Кинотека на Македонија / Библиотека - Скопје

Локална библиотека „Гоце Делчев“ - Велес

Локална библиотека „Страшо Пинџур“ - Неготино

Македонска академија на науките и уметностите

Народна банка на Република Македонија - Скопје

Народна библиотека „Браќа Миладиновци“ - Радовиш

НУ Центар за култура „АСНОМ“ - Гостивар

НУБ "Св. Климент Охридски" - Скопје

НУБ "Св. Климент Охридски“ - Битола

НУ-Библиотека „Гоце Делчев“ - Штип

Природонаучен музеј на Македонија - Скопје

Факултет за безбедност - Скопје

ФЕИТ/МФС-Библиотека - Скопје

Филолошки факултет 'Блаже Конески - Скопје

Центар за култура „Брака Миладиновци“ - Струга

Центар за култура „Кочо Рацин“ - Кичево

Централна библиотека на медицински факултет

x